بسمه تعالی


نام و نام خانوادگي: سید محمد موسوی
تاريخ تولد :1363
ش. شناسنامه: 26
نام پدر: سید ضیاء
محل تولد : فارس، نی ریز، بخش اباده طشک
مدرك تحصيلي:  كارشناس بهداشت حرفه اي
محل اخذ مدرک دانشگاهی:  دانشگاه علوم پزشكي شهید صدوقی یزد
سوابق كاري:
1- گذراندن دوره ی کارآموزی در شرکت
صنعتی معدنی کرومیت فارس
2- فعا ليت 20 ماهه بصورت مشاوره در شرکت صنعتی معدنی کرومیت فارس
3- فعا ليت24 ماهه در شبكه بهداشت ودرمان شهرستان نيريز-فارس با سمت کارشناس بهداشت حرفه ای
4- فعالیت 2 ماهه در شرکت احداث مجری ساخت پالایشگاه درعسلویه فاز 17-18 پارس جنوبی
5- از تاریخ 1/8/90 به صورت قراردادی در شبکه بهداشت آباده طشک مشغول به کار می باشم
تلفن تماس::09175320214-07325724452
آدرس : فارس شهرستان نی ریز- اباده طشک
آدرس وبلاگ: www.ohabadetashk.blofa.com

 
Email: mousavi_m26@yahoo.com

شرح وظایف رابط آموزشی شبکه :
اطلاع رسانی به کارکنان جهت شرکت دردوره هاي آموزشی ·
ثبت نام به موقع کارکنان،ارسال فیش، ·
پیگیري ، مراجعه و ارتباط مستمر با واحد اموزش ضمن خدمت و اطلاع از روند برنامه هاي آموزشی از طریق سامانه رشد یا مراجعه حضوري،
ارسال به موقع اطلاعات دوره هاي آموزشی برگزار شده به واحد آموزش
ارزشیابی از دوره هاي آموزشی برگزار شده ·
پیگیري و ارسال مدارك جهت برگشت هزینه ها ·
تشکیل پرونده آموزشی منظم و مرتب جهت دوره هاي آموزشی به تفکیک سال ·
اجراي دوره هاي آموزشی به کارکنان مشمول بر اساس نفر ساعت آموزشی ·
پیگیري جهت استفاده از امتیازات آموزشی پرسنل ·
حضور مرتب و منظم در جلسات مسئولین آموزش ·
درج بخشنامه هاي آموزشی در برد ·
به روز نمودن سایت فهرست مدیران ، کارکنان اداري و مالی و متقاضیان دوره توجیهی بدو استخدام از طریق سایت
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-21 15:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ