از مورخه 01/06/1392 آقای علیرضا هاشمی کارشناس حسابداری از طرف معاونت مالی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان مسئول حسابداری مرکز بهداشت و درمان منطقه آباده طشک و همچنین از مورخه 01/09/1392 آقای علی عزیزی کارشناس بهداشت محیط از طرف معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان مسئول ستاد توسعه و ارتقا شبکه مرکز بهداشت و درمان منطقه آباده طشک منصوب گردیدند و همچنین آقای خلیل بخشی پور کارشناس پرستاری از طرف ریاست شبکه از مورخه 01/09/1392 به عنوان مدیر داخلی درمانگاه امام هادی(ع)آباده طشک منصوب گردیدند..تا با استعانت از الطاف الهی و حسن تدبیر انجام وظیفه نمایند.ضمن آرزوی موفقیت از درگاه باری تعالی به اینجانبان تبریک عرض می نماییم.در پایان از آقایان هادی حاجی زاده مسئول حسابداری سابق و خسرو زارعی مسئول ستاد توسعه و ارتقا شبکه و آقای محمدجواد ایمانی فر مدیر داخلی سابق درمانگاه امام هادی که در این مدت انجام وظیفه نمودند کمال تشکر و قدردانی بعمل می آید.
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-11 12:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ