قوانین و مقررات و آیین نامه های شبکه بهداشت و درمان آباده طشک


مجموعه قوانین و مقررات بخش اول
مجموعه قوانین و مقررات بخش دوم
پمفلت قوانین اداری
پمفلت قوانین اداری
مجموعه تخلفات اداری


دستورالعمل های کارگزینی:


مرخصی ها

نقل و انتقالات

ماموریت آموزشی

بازنشستگیدستور العملهای بیمه تکمیلی:

خدمات دندانپزشکی

معرفی نامه الکترونیکی بیمه ایران


دستورالعمل های آموزش ضمن خدمت:

بخشنامه های آموزشی

 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-1 12:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ