راهنمایی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورت حساب های تنظیم شده
تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی ، گزارش های لازم و بودجه تفضیلی
رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری
نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای جریان امور واحد و یا واحد های تحت سرپرستی ، اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمایی های لازم به منظور بالا بردن سطح معلومات کارکنان واحد یا واحد های تابعه در جهت بهبود اجرای امور جاری
همکاری در تهیه نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و طرح تصویب نامه ها
شرکت در کمیسیونهای مربوطه
مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آن
انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب ، تهیه تراز عملیات ، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضای آنها
ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه ، معین ، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل
تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی ، چک ، برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوطه به منظور رفع اختلاف
رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی
انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و برچسب های شماره دار ، بر روی هر یک از اموال و تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر هر سال و ارسال صورتحساب به اداره کل اموال دولتی طبق مقررات مربوط
صدور پروانه خروج برای اموال ، تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و ارسال آن به سازمان متبوع و اذاره کل اموال دولتی جهت کسب اجازه فروش و یا صدور دستور حذف ريال ممیزی و رسیدگی به سیاهه اموال اسقاطی
نگاهداری حساب کلیه اموال منقول ، مسروقه و یا از بین رفته ، طبق آیین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-10-17 23:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ