شر                                         شرح وظایف کارپردازی
1)      نظارت و کنترل امور  مربوط به کارپردازی و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی
2)      بررسی احتیاجات پیشنهاد شده و اقدام به گرفتن اعتبارات لازم جهت انجام و تامین آنها
3)      بررسی اسناد تنظیم شده کارپردازان و تایید یا رد آنها با توجه به قوانین و مقررات مربوطه
4)      انعقاد قرارداد با برندگان مناقصه ها در صورت موافقت مقام ما فوق
5)      تایید مکاتبات مربوط به کارپردازی
6)      بررسی اطلاعات جمع آوری شده از نمایندگی ها جهت رفع احتیاجات وزارتخانه
7)      شرکت در جلسات مختلف مربوط به کارپردازی
8)      تهیه گزارشات لازم جهت مقام مافوق
انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-10-17 23:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ