ارسال پرونده های کارکنان با توجه به اتهامات وارده به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه
ابلاغ آرای هیاتهای بدوی تجدید نظر و دیوان عدالت اداری به کارکنان در سطح واحد های تحت پوشش و همچنین اجرای آرا و صدور احکام تخلفاتی
صدور احکام ماموریت آموزشی کارکنان
مکاتبات و پاسخگویی به کلیه شکایات کارکنان
مکاتبات متفرقه از قبیل : استخدام ، تبدیل وضعیت استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی ، تعیین برقراری حقوق بازنشستگی یا وظیفه و امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان و تهیه پیش نویس احکام انتقال ، انتصاب ، ترمیم ، حقوق ، مرخصی ، معذوریت ، ارتقا گروه و نظایر آن بنا به ضرورت ، با صلاحدید مقام ما فوق در چهارچوب ضوابط مربوطه
انجام سایر امور مربوطه زیر نظر مقام مافوق
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-10-17 23:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ