آدرس وشماره تماس تمامي مراكزجامع سلامت وپايگاههاي سلامت شبكه

ردیف

نام مرکز

آدرس

شماره تماس

1

مرکز جامع خدمات سلامت شهری روستایی آباده طشک

شهرستان نی ریز-آباده طشک-خ امام خمینی-

07153892060

2

مرکز جامع خدمات سلامت روستایی کوشکک

شهرستان نی ریز-آباده طشک-دهستان بختگان-روستای کوشکک

07153882300

3

مرکز جامع خدمات سلامت شهری روستایی چاه سوارآغا

شهرستان نی ریز-آباده طشک-دهستان بختگان-روستای چاه سوارآغا

07153886405

4

مرکز جامع خدمات سلامت شهری روستایی دهمورد

شهرستان نی ریز-آباده طشک-دهستان بختگان-روستای دهمورد

07153888705

5

مرکز جامع خدمات سلامت شهری روستایی خواجه جمالی

شهرستان نی ریز-آباده طشک-دهستان آباده طشک-روستای خواجه جمالی

07153897220

6

مرکز جامع خدمات سلامت شهری روستایی قاسم آباد

شهرستان نی ریز-آباده طشک-دهستان حنا-روستای قاسم آباد

07153872240

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-17 19:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ