مرکز بهداشت
خانه های بهداشت
اسامی پرسنل
شماره تلفن
تعداد خانوار
جمعیت کل
روستای اصلی
روستای قمر
پایگاه بهداشتی آباده طشک
خانه بهداشت جزین
معصومه محمدجانی
 
 213
 757
1
------ 
خانه بهداشت ده زیر
مرضیه میرشکاری
 
171
621 
1
------ 
 
خانه بهداشت طشک
حکیمه الیاسوند-مجتبی میرشکاری
 
200 
778 
 1
 صفی آباد
مرکز بهداشتی درمانی دهمورد
خانه بهداشت چاه سرخ
فاطمه بیات – منصور شهرجو
 
 260
1150 
 1
 تل زرد-سید هاشم-بامداد-شرکت
خانه بهداشت دهمورد
نسرین طبری-منوچهر هوشمند
 
755 
2883 
 1
شهرک امام صادق 
مرکز بهداشتی درمانی چاه سوار آغا
خانه بهداشت چاه سوارآغا
مریم حیدری نیا-عسکر پریسار
 
331 
1365 
 1
 چاه کورکی اول-چاه کورکی دوم-باقری
خانه بهداشت چاه گز
طلعت رزمخواه
 
319 
1186 
 1
چاه روغنی 
خانه بهداشت بسترم
علی بیگی-طیبه یزدانی
 
263 
1164 
 1
بسترم-بسترم دوم-بسترم چهارم 
مرکز بهداشتی درمانی خواجه جمالی
خانه بهداشت خواجه جمالی
فرخنده خیراندیش-مژگان فیروزی-محمدرضا احمدنژاد
 
881 
3127 
 1
دره وز-کشتک-لی سنگ-معدن کرومیت-چشمه بید 
مرکز بهداشتی درمانی قاسم آباد
خانه بهداشت قاسم آباد
نرجس هاشمی-زهرا هاشمی-محمدحسین حاجیانی
 
 652
2713
 1
 حسین آباد-شهرک مهدوی-بنه یکه-چاه مهکی-اکبر آباد-علی آباد
خانه بهداشت تنگ حنا
محبوبه صفری
 
213 
927 
 1
جلال آباد-باقر آباد 
خانه بهداشت تم شولی
علیرضا شکوفه-طاهره پریسار
 
327 
1366 
 1
درویش دمیری-عزیز دمیری-قدم دمیری 
خانه بهداشت صالح آباد
مرضیه خلج-علیرضا شکوفه
 
325 
1322 
 1
آقانور-اکبر خلج-شهباز شکوفه-امام فلی خلج-نادعلی بیگی-رمضان خلج-تلمبه آقا میرزا خلج 
مرکز بهداشتی درمانی کوشکک
خانه بهداشت کوشکک
مهرنوش شیخعلی-غلامحسین زارع-ملکی طهماسبی
 
 603
2298
 1
 سنگ سفید
خانه بهداشت جهان آباد
زینب زارعی
 
378 
1430 
 1
----- 
خانه بهداشت تل خاکی
نیلوفر هاشمی-امید اکبرزاده
 
 168
 683
 1
کنگاشی-درجوه-اسلاویه 
خانه بهداشت حیدری
صالح شیخعلی
 
141 
600 
 1
 کیمالو-امامزاده-جوکاران-عشایر ساکن
خانه بهداشت حسن آباد
سعیده علوی-اصغر بیات
 
 355
 1308
 1
 احمد آباد-خمینی آباد-حاجی آباد-اسلام آباد
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-10-25 20:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ