-

مراكز تحت پوشش مركز بهداشتي درماني :
 
 
 
ردیف
نام
نوع مرکز
نام خانه های بهداشت تحت پوشش
تلفن
نشانی پستی
فصله مرکز تا شهرستان
جمعیت
تعداد روستاهای قمر
شهری
روستایی
1
مرکز بهداشتی درمانی دهمورد
 
خانه بهداشت چاه سرخ
خانه بهداشت دهمورد
07325772705
آباده طشک-دهمورد
 
 
 
2
مرکز بهداشتی درمانی خواجه جمالی
 
خانه بهداشت خواجه جمالی
07325732220
آباده طشک-خواجه جمالی
 
 
 
3
مرکز بهداشتی درمانی کوشکک
 
خانه بهداشت جهان آباد-تل خاکی-حیدری-حسن آباد –کوشکک
 07325742400
آباده طشک-کوشکک
 
 
 
4
مرکز بهداشتی درمانی چاه سوارآغا
 
خانه بهداشت چاه سوارآغا-چاه گز- بسترم
 07325782200
آباده طشک-چاه سوارآغا
 
 
 
5
مرکز بهداشتی درمانی قاسم آباد
 
خانه بهداشت های قاسم آباد-تنگ حنا-تم شولی-حبیب آباد-قاسم آباد
 07325832288
آباده طشک-قاسم آباد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
پایگاه بهداشتی آباده طشک
 
خانه بهداشت های جزین –طشک – ده زیر
07325722060
آباده طشک
 
 
 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-10-17 23:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ