نام و نام خانوادگی: آقای مهندس رحمت اله محمدجانی
سمت : سرپرست مرکز بهداشت و درمان منطقه آباده طشک
مدرک تحصیلی : کارشناس مبارزه با بیماریها
سمت های قبلی:
1) مسئول مرکز بهداشتی درمانی روستایی
2) مسئول ستاد توسعه شبکه و امور بهورزی شهرستان مرودشت
3) جانشین رئیس شبکه و مرکز بهداشت مرودشت
4) قائم مقام رئیس شبکه و رئیس مرکز بهداشت ارسنجان
5) کارشناس مسئول اداره ارزشیابی کارکنان دانشگاه
6) رئیس مرکز بهداشت ارسنجان و مسئول ستاد توسعه شبکه و بهورزی ارسنجان
7) مسئول اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
8) معاون فنی و اجرایی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گراش
9) معاونت بهداشتی شبکه بهداشت و درمان آباده طشک

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-8-9 10:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ