نام و نام خانوادگی: آقای مهندس رحمت اله محمدجانی


سمت : سرپرست مرکز بهداشت و درمان منطقه آباده طشک
مدرک تحصیلی : کارشناس مبارزه با بیماریها

عنوان مسئولیت های آقای مهندس رحمت اله محمدجانی تاکنون

جانشین رئیس مرکز بهداشت شهرستان مرودشت طی سال های 1371 الی 1373

مسئول گسترش شبکه و امور بهورزی طی سال های 1371 الی 1383

معاون اجرایی مرکز بهداشت و درمان مرودشت از سال های 1383 الی 1383

کارشناس ارزشیابی کارکنان دانشگاه طی سال های 1383 الی 1384

مسئول ستاد گسترش شبکه بهداشت و درمان ارسنجان و به صورت همزمان معاون بهداشتی شبکه و رئیس مرکز بهداشت ارسنجان طی سال های 1384 الی 1388

مسئول اقتصاد بهداشت معاونت بهداشتی دانشگاه طی سال های 1389 الی 1392

معاون فنی و اجرایی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گراش طی سال های 1392 الی 1393

معاون بهداشتی منطقه بهداشت و درمان آباده طشک طی سال 1393 الی مرداد 1394

رئیس مرکز بهداشت و درمان منطقه آباده طشک از شهریور 1394 تا کنون

 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-16 9:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ