قابل توجه مراجعین محترم جهت دریافت مجوز بهداشتی پروانه کسب:
جهت دریافت مجوز بهداشتی پروانه کسب باید مراحل ذیل را به ترتیب طی نمایند
 
1-1)تهیه استعلام از شهرداری (اتحادیه صنف) برای افرادی که در خود شهر آباده و از بخشداری برای افرادی که در روستاهای منطقه آباده طشک متقاضی دریافت مجوز بهداشتی پروانه کسب محل کار خود می باشند.
2-2)مراجعه به شبکه بهداشت (واحد بهداشت حرفه ای شماره تماس: (5724452-5722060 داخلی 123) و تشکیل پرونده( به همراه داشتن 2 قطعه عکس 4×3 الزامی است)
3-تهیه فیش هزینه معاینات
4-3)مراجعه به آزمایشگاه بیمارستان آباده طشک(ناشتا) بین ساعات 7:30 الی 10 صبحبرای انجام آزمایشات(طبق این فرم)
5-4)مراجعه به آزمایشگاه درمانگاه ولی عصر نی ریزجهت انجام تست عدم اعتیاد بین ساعات 7:30 الی 10 صبح(لازم به ذکر است به همراه داشتن 2 عکس 3*4الزامی است)(طبق این فرم)
6-5)ارائه جواب آزمایشات به واحد بهداشت حرفه ای و انجام معاینات دیگر (شامل تست شنوایی و تست ریوی)
7-6)مرحله بعد مراجعه به پزشک طب کار(دکتر مسروری شماره تماس :5236396 آدرس :شهر نی ریز خیابان قدس کوچه بهداری قدیم – نرسیده به آزمایشگاه دکتر دیانتی-در نوبت عصر مراجعه نمائید)و تائید فرم معاینات شاغلین و سایر آزمایشات فوق
8-7)مرحله بعد بازدید از محل کار توسط بازرسین بهداشت حرفه ای(طبق فرم شماره 1 و فرم شماره 2)
9-8)مرحله بعدصدرو مجوز بهداشتی در صورت تایید محل کار طبق فرم بازدید کارگاهی توسط واحد بهداشت حرفه ای
 
 قابل توجه مراجعین محترم جهت دریافت گواهی صحت مزاج یا معاینات بدو استخدام:
 
1)تهیه استعلام از واحد متقاضی دریافت گواهی صحت مزاج یا انجام معاینات بدو استخدام
2)به همراه داشتن6 قطعه عکس 4×3
3)مراجعه به پزشک طب کار(دکتر مسروری شماره تماس :5236396 آدرس :شهر نی ریز خیابان قدس کوچه بهداری قدیم – نرسیده به آزمایشگاه دکتر دیانتی-در نوبت عصر مراجعه نمائید
3 
قابل توجه متقاضیان انجام معاینات پزشکی و متقاضیان صدور مجوز بهداشتی پروانه کسب:
معاینات پزشکی در روزهای شنبه،دوشنبه و چهارشنبه انجام می شود.
 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-31 14:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ