فرایند صدور کارت سلامت

فلوچارت صدور کارت سلامت
1- عنوان فرایند : صدور کارت تندرستی

2- هدف فرا یند :کنترل بر سلامت متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

3- خدمت دهندگان : رئیس مرکز بهداشت- کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط – مسئول صدور کارت تندرستی –– کارشناس مسئول آزمایشگاه بیمارستان – مسئول صدور قبوض صدور کارت سلامت – پزشک درمانگاه شماره 2

4- خدمت گیرندگان : کلیه متصدیان اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی مشمول ماده 13

5- دامنه مسئولیت :  رئیس مرکز بهداشت - مسئول واحد بهداشت محیط – مسئول صدور کارت تندرستی – کارشناس مسئول آزمایشگاه بیمارستان - پزشک درمانگاه شماره 2

6- دامنه کاربرد : افراد جامعه

7- مراحل انجام کار :

* مراجعه متصدیان فاقد کارت به مرکز بهداشت

* مراجعه به کارشناس مسئول بهداشت محیط

* مراجعه به مسئول صدور کارت تندرستی جهت درافت فرم معاینات پزشک

* مراجعه به درمانگاه امام هادی آباده طشک جهت معاینه پزشکی ودستور آزمایش مدفوع و اخذ قبض معاینات پزشک و صدور کارت سلامت

* مراجعه به آزمایشگاه بیمارستان و انجام آزمایش

* دریافت جواب از آزمایشگاه

* مراجعه به درمانگاه شماره 2 جهت اخذ تاییدیه پزشک

* در صورتیکه فرد در معاینات پزشکی سالم باشد و تایید پزشکان درمانگاه :

الف : مراجعه مجدد به مسئول واحد بهداشت محیط و تایید مراحل انجام کار و ارجاع به مسئول صدور کارت تندرستی 

ب : صدور کارت تندرستی توسط مسئول صدور کارت

ج: گرفتن امضاء از کارشناس مسئول بهداشت محیط

د : گرفتن امضاء از رئیس مرکز بهداشت

ه : مراجعه ارباب رجوع به دیبرخانه جهت شماره نمودن کارت

و : برگرداندن مدارک فوق به واحد بهداشت محیط

* در صورتیکه فرد از نظر معاینه پزشکی سالم نبود:

الف : شروع درمان

ب: مراجعه مجدد به پزشک جهت تکمیل درمان

ج : انجام مجدد آزمایش

د : در صورتیکه فرد در معاینات پزشکی سالم باشد کلیه مراحل قبل انجام می پذیرد

8- مدت زمان انجام کار : دو روز تا 10 روز

9- قوانین و مقررات : پیوست می باشد

10- مدارک مورد نیاز : قبض مبالغ آزمایش- قبض معاینات پزشک و قبض صدور کارت – یک قطعه عکس – نتایج معاینات پزشک و نتیجه آزمایش

11- فرمهای مورد عمل : پیوست می باشد

12- نوع فن آوری مورد استفاده : کیت OB- لام –لامل- سمپلر – میکروسکوپ – کامپیوتر

 

 

 

ردیف

فعالیت

 

صدور کارت سلامت

 

زمان

مدت زمان دقیقه

1

 

مراجعه متصدیان فاقد کارت به مرکز بهداشت

در طول سال

5

2

مراجعه به کارشناس مسئول بهداشت محیط

 

 

"

2

3

 

مراجعه به مسئول صدور کارت تندرستی جهت دریافت معاینات پزشک

 

"

5

4

 

مراجعه به درمانگاه شماره2 جهت معاینه پزشکی

"

30

5

اخذ قبض معاینات پزشک و صدور کارت سلامت

 

 

"

5

6

 

مراجعه به آزمایشگاه بیمارستان و انجام آزمایش

"

10

7

 

دریافت جواب از آزمایشگاه

"

5

8

 

مراجعه به درمانگاه شماره 2 جهت اخذ تاییدیه پزشک

"

30

9

 

تاییدیه پزشک :

"

 

*

 

مراجعه مجدد به مسئول واحد بهداشت محیط

"

1

*

 

صدور کارت تندرستی توسط مسئول صدور کارت

"

5

 

*

 

گرفتن امضاء از کارشناس مسئول بهداشت محیط

"

1

*

 

گرفتن امضاء از رئیس مرکز بهداشت محیط

 

 

"

3

*

مراجعه ارباب رجوع به دیبرخانه

 

"

5

*

برگرداندن مدارک فوق به واحد بهداشت محیط

 

"

2

10

 

در صورتیکه فرد از نظر معاینه پزشکی سالم نبود:

 

"

 

*

 

شروع درمان

"

 

*

مراجعه مجدد به پزشک جهت تکمیل درمان

 

"

30

*

 

انجام دستورات پزشک به منظور درمان

"

10روز

*

تکرار مراحل قبل

 

"

1 ساعت

 

 

 

 


شکایات ماده 688
در رابطه با پیگیری کلیه شکایات مردمی (دفع غیر مجاز فاضلاب انسانی ، نگهداری دام غیر مجاز در سطح شهر ، دفع غیر بهداشتی کود حیوانی ، توزیع آب آلوده و ...)
1)حضور فرد شاکی و تکمیل
فرم مربوطه
2)هماهنگی واحد بهداشت محیط با شهرداری و یا محیط زیست در صورت نیاز
3)حضور بازرس بهداشت محیط در محل مورد نظر و بررسی موضوع (دادن مهلت قانونی جهت قطع و دفع آلودگی و گرفتن تعهد)
(طبق این فرم)
4)بازدید مرحله دوم بعد از گذشت مهلت قانونی داده شده و در صورت عدم رفع آلودگی معرفی فرد مورد نظر به دادگاه


دریافت الکل جهت آرایشگران سطح شهر
1)توجیه نمودن فرم متقاضی در رابطه با طرز تهیه الکل 70 درجه و استفاده از آن
2)تکمیل فرم معرفی جهت در یافت الکل
(طبق این فرم)
3)مراجعه متقاضی به داروخانه و دریافت الکل
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-23 12:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ