نام
نام خانوادگی
سمت
مدرک تحصیلی
سمیه
عرب پور
مسئول واحد آموزش سلامت
کارشناس  پرستاری
 
شرح وظایف کارشناس اموزش سلامت
 
1-    برنامه ریزی برای تشخیص نیازهای آموزشی جامعه در زمینه مساىل بهداشتی و اولویت بندی از طریق جمع آوری شواهد و بررسی رفتار عادات و باورهای غلط بهداشتی مردم ( برنامه نیازسنجی )
2-    برنامه ریزی عملیاتی و تعیین اهداف آموزشی به منظور توسعه فعالیت آموزشی به جامعه
3-    هماهنگی و بر گزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی و تکنولوژی مناسب آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارت کارکنان سطوح مختلف نظام شبکه با هدف بهبود کیفیت اراىه مراقبتهای بهداشتی
4-    برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با سازمانها و ارگانهای موثر در سلامت جامعه به منظور جلب همکاری و مشارکت آنها در آموزش سلامت همگانی
5-    ارزشیابی خارجی از مداخلات آموزشی مراقبین بهداشت (بهورز ، کاردان ، کارشناس و پزشک ) به منظور تولید اطلاعات و اراىه پسخوراند به واحدهای ستادی جهت بهبود برنامه ریزی مسىولان واحدهای ستادی شهرستان و استفاده از روشهای مناسبتر و موثرتر در آموزش ( برنامه ارزشیابی مبتنی بر شواهد )
6-    ارزیابی کیفی کلاسهای آموزشی کارشناسان و اراىه پس خوراند به منظور بالا بردن کیفیت کلاسهای آموزشی ( برنامه ارزشیابی خارجی کلاس آموزشی )
7-    همکاری و اراىه مشاوره برای تولید وسایل کمک آموزشی در سطوح مختلف شبکه
8-    جلب حمایت همه جانبه از گوروههای حامی سلامت ( بسیج ، طلاب و ...) به منظور توسعه مفاهیم سلامت در جامعه
9-    انجام سایر امور محوله
  
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-10 23:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ