یک شنبه  18/1/1392 : فشار خون ، آموزش و سبک زندگی سالم
دو شنبه  19 /1/1392 : فشار خون ، تغذیه سالم و امنیت غذایی
سه شنبه 20/1/1392 : فشار خون ، پزشک خانواده و نظام سلامت
چهارشنبه 21/1/1392 : فشار خون ، همکاری بین بخشی  وهمبستگی اجتماعی
پنج شنبه  22/1/1392 : فشار خون ، اجتناب از دخانیات و سو مصرف دخانیات
جمعه       23/1/1392 : فشار خون ، فعالیت بدنی و نشاط اجتماعی
شنبه       24/1/1392 : فشار خون ، بیماریابی و پیشگیری از عوارض
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-19 19:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ