فرایند رسیدگی به شکایات:

1-      مراجعه حضوری به واحد رسیدگی به شکایات واقع در شبکه بهداشت و درمان آباده طشک

2-      تکمیل فرم طرح شکایت مربوطه

3-      ثبت فرم شکایات در دفتر ثبت بازرسی و ارائه شماره و تاریخ دفتر به متشاکی

4-      درخواست از شاکی و متشاکی جهت تشکیل جلسه

5-      مراجعه حضوری  شاکی ومتشاکی به واحد رسیدگی به شکایت

6-      برقراری جلسه با حضور شاکی و متشاکی در واحد رسیدگی به شکایت

7-      بررسی موارد شکایت در واحد رسیدگی به شکایت

8-      ارجاع به نظام پزشکی-دادگستری-پزشکی قانونی-واحد تعزیرات حکومتی دانشگاه و اداره بازرسی دانشگاه

 

* مراجعه کننده محترم در صورت نیاز به طرح شکایت می توانید به یکی از راههای زیر اقدام نمایید:

از طریق کتبی :

 

نوشتن شکایت و ارسال آن از طریق های زیر:

1- انداختن در صندوق رسیدگی به شکایات در راهرو بیمارستان و شبکه بهد اشت

2-تکمیل فرم اینترنتی رسیدگی به شکایات در سایت شبکه بهداشت به آدرس:

http://bakhtegansh.sums.ac.ir و وارد  شدن به قسمت رسیدگی به شکایات

**تکمیل فرم طرح شکایت به صورت الکترونیکی

3- فرم طرح شکایت را دانلود نموده ، آنرا تکمیل کنید و به واحد رسیدگی به شکایت شبکه تحویل دهید

**دانلود فرم طرح شکایت

4-ارسال ایمیل به آدرس tashk_herfh@sums.ac.ir

 

5-ارسال پیام کوتاه به شماره:09175320214

از طریق شفاهی :

 

1-       اعلام به رابط رسیدگی به شکایات در شیفت صبح در مرکز بهداشت (واحد رسیدگی به شکایات )

2-       تماس با واحد رسیدگی به شکایات  شبکه با شماره تلفن 071353894452

 

3-       تماس با شماره تماس 09175320214

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-27 11:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ